Politika privatnosti

Sukladno zakonu o GDPR_u, podaci potrebni kod registracije na platformu Poslovni klub On line koristiti će se isključivo u te svrhe, a svojom registracijom dajete pristanak da se Vaši komentari javno i pod Vašim imenom i prezimenom objavljuju na platformi. Pravo na pristup temama i komentiranju imaju samo registrirani korisnici ( način registracije opisan u prilogu) i isključivo pravni subjekti – tvrtke, obrti i OPg-ovi( u smislu poduzetnika). U svrhu kvalitetnog dijaloga, pozivamo Vas da Vaši komentari, prijedlozi, mišljenja i kritike budu konstruktivni i izneseni na način da ne vrijeđaju ili omalovažavaju stavove drugih sudionika.